top of page
Beveiligingscamera's
Bij Risikoloos vinden we jouw privacy erg belangrijk 
Bij Risikoloos vinden we je privacy erg belangrijk en vandaar deze uitgebreide beschrijving waarom we dat zo belangrijk vinden.

Je
deelt verschillende persoonsgegevens met Risikoloos. Misschien wel zonder dat je er bewust van bent. Als je bijvoorbeeld met ons chat, belt of als je onze website bezoekt. Geen zorgen. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Je mag er op vertrouwen dat we jouw persoonsgegevens uitstekend beveiligen

 
Maar wat zijn eigenlijk persoonsgegevens? Je naam, je adres en je telefoonnummer zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Het zijn namelijk gegevens die iets vertellen over jou of in verband gebracht kunnen worden met jou. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook je e-mailadres of je IP-adres persoonsgegevens zijn. Gegevens van bedrijven zijn geen persoonsgegevens.

Naast gewone persoonsgegevens zijn er ook nog bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, etnische afkomst of religieuze overtuigingen. Risikoloos verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Als je gebruik maakt van Risikoloos, geef je de gegevens van je werknemers door in ons systeem. Deze worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gezien als ‘persoonsgegevens’. Je bent dan verplicht om een ‘verwerkersovereenkomst’ met ons af te sluiten. Daarom is deze verwerkersovereenkomst op onze dienst van toepassing: Verwerkersovereenkomst Risikoloos. Deze kun je onderaan deze webpagina inzien en downloaden.

Met ons privacy beleid willen we je inzicht geven in hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 
In onderstaande toelichting privacy leggen wij uit hoe wij privacy zien, verder leggen we uit waarom we gegevens verzamelen, welke gegevens we verzamelen en hoe wij voor je persoonsgegevens zorgen. Heel open en transparant. Ook geven wij aan hoe je zelf je gegevens kunt inzien, opvragen en aanpassen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Risikoloos. Je dient je ervan bewust te zijn dat Risikoloos niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. 

Risikoloos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij houden ons minimaal aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Heb je een vraag, tip of opmerking? Neem dan contact met ons op.


Toelichting privacy
 
De privacy van al onze gebruikers vinden wij erg belangrijk. Als je werk zoekt, of je werkt al voor Risikoloos dan kan dat niet zonder dat je je persoonsgegevens deelt.
 
Wij zijn dan ook erg zuinig op je gegevens en beveiliging is daarom erg belangrijk.
 
Om je goed van dienst te zijn willen we zo goed mogelijk weten wie je bent. Daarom hebben wij met onze medewerkers het volgende afgesproken:
 
•    Eerlijk en transparant communiceren over je persoonsgegevens
•    Jezelf de mogelijkheid te bieden om persoonsgegevens aan te passen, te verbeteren en op te vragen
•    Nieuwe persoonsgegevens alleen gebruiken als wij denken dat het nodig is
•    Persoonsgegevens alleen verkrijgen via legale en betrouwbare manier
 

Privacyverklaring RISIKOLOOS 
Risikoloos zal je (persoonlijke) gegevens zorgvuldig opslaan en beveiligen en we houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Verzamelen en verstrekken van gegevens
Wanneer je de website van Risikoloos gebruikt, je je inschrijft voor de nieuwsbrief, je contact met ons opneemt of een bestand download van onze website, krijgen wij gegevens van je. Daarnaast verzamelen wij gegevens van iedereen die onze app of website bekijkt of gebruikt of op een andere manier in aanraking komt met Risikoloos.

Dit kunnen persoonsgegevens zijn of gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die je aan ons verstrekt of waarvan het duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij je informeren over onze producten en diensten. Je dient je voor deze nieuwsbrief eerst aan te melden. Je email adres wordt al dan niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze producten, diensten en toepassingen, vragen wij je  een aantal gevallen om een aanmeldingsproces te volgen, waarbij je gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen. Na aanmelding bewaren wij via een door je gekozen gebruikersnaam je gegevens. Deze aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen en van onze diensten op de hoogte te  houden.

E-mails die Risikoloos naar je stuurt, kunnen tags bevatten waarmee Risikoloos kan bepalen of u de e-mail al dan niet heeft ontvangen, geopend heeft en of je op een link in de e-mail heeft geklikt. Hiermee kan Risikoloos inzicht verkrijgen of en hoe de door haar verstuurde mails worden gelezen.
Risikoloos adverteert online op verschillende manieren. Risikoloos verzamelt gegevens over de advertenties waarop wordt geklikt en op welke webpagina de advertentie wordt getoond.
Risikoloos heeft eigen pagina's op websites voor sociale netwerken (zoals Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TicTok, LinkedIn e.a.). We kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van deze sociale netwerken.
Risikoloos maakt content en middelen en wil deze optimaal afstemmen met je voorkeuren. Ook sturen wij andere aanvullende informatie zoals aankomende evenementen of andere campagnes die voor je van belang kunnen zijn.
Wij bewaren je gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om je gegevens langer te bewaren.


Waarom verzamelen we gegevens?
Risikoloos verzamelt, verwerkt en slaat je gegevens op om de diensten van Risikoloos, onze toepassingen verder te ontwikkelen om je uiteindelijk beter van dienst te kunnen zijn.
Gebruikersgemak, inzicht en transparantie zijn daarbij erg belangrijk. Ter verduidelijking maken wij onderscheid in de volgende categorieën:
•    Voor jou als medewerker. Wij verzamelen gegevens om het Risikoloos platform zo te maken dat jij snel je baan hebt en vindt die jij leuk vindt. Op het Risikoloos platform helpen wij ook om je CV verder op te bouwen zodat je je optimaal kunt profileren. Ook kun je zelf bepalen waar, wanneer en voor welk tarief je wilt werken.
•    Voor bedrijven of opdrachtgevers. Wij verzamelen gegevens om het Risikoloos platform het platform te maken voor het verbinden van medewerkers met bedrijven die ze nodig hebben. Ook geven wij inzicht in kwaliteit.
•    Voor Risikoloos. Risikoloos wil de afspraken met jou en de bedrijven zo goed mogelijk nakomen. Dit betekent de juiste overeenkomsten opstellen, goede vastlegging van gewerkte uren, het juiste salaris, promotionele activiteiten etc… Hierbij houden wij ons uiteraard aan bestaande wetgeving. Hiervoor dienen wij persoonsgegevens te verzamelen. Ook willen wij onze dienstverlening persoonlijker maken, processen optimaliseren en nieuwe diensten ontwikkelen.
 
Welke gegevens verzamelen we?
Risikoloos verzamelt diverse soorten persoonsgegevens. Hieronder krijg je een overzicht welke gegevens we per categorie verzamelen en in onze verwerkersovereenkomst zijn deze verder nog gespecificeerd:
•    Gegevens over wie je bent
•    Gegevens over je werk, kennis en kunde
•    Gegevens over je beschikbaarheid
•    Gegevens over je tarief en salaris
•    Gegevens over je contactgeschiedenis
 

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens als het ons is toegestaan om je gegevens te bewaren en te verwerken. Wij kunnen deze toestemming krijgen van jou of op basis van een wettelijke grondslag.
•    Toestemming van jou. Door het gebruiken van de app geef jij toestemming aan ons om je persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Sommige gegevens moet je verplicht geven en sommige informatie alleen als jij dit zelf wilt.
•    De wet verplicht Risikoloos in bepaalde gevallen om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld als we je identificeren of als je bij ons in dienst komt. Op het moment dat je voor Risikoloos gaat werken gaan we een arbeidsovereenkomst met je aan. Op dat moment hebben we meer gegevens van je nodig zoals je bankrekeningnummer en je BSN nummer. Zo kunnen we je salaris snel betalen. Ook kunnen wij de opdracht krijgen van het openbare gezag om gegevens te verwerken, of kan dit noodzakelijk zijn voor gerechtvaardigde belangen
 

Met wie delen we je gegevens ?
In principe delen we je gegevens niet met anderen. We doen dit alleen als wij daar een goede reden of verplichting voor hebben. Denk daarbij aan de politie of de Belastingdienst op grond van de wet. Daarnaast moeten wij soms gegevens uitwisselen met andere bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten. Denk daarbij aan het verwerken van je salarisstrook, het ontwikkelen en onderhouden van onze systemen. Wij delen alleen die persoonsgegevens die nodig zijn en we maken goede afspraken met die bedrijven. Deze bedrijven leveren services, zoals telemarketing services en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van je persoonlijke gegevens zodat ze services aan je kunnen leveren namens ons. Deze bedrijven mogen je gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Websites van derden
Risikoloos is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookie beleid van websites die door middel van links met deze site zijn verbonden. Wij adviseren je sterk het privacy en cookie beleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

Online informatie, IP-adressen en cookies
Als je de Risikoloos app gebruikt of de Risikoloos website bezoekt verzamelen wij automatisch informatie over de bezoekers. Wij houden bijvoorbeeld bij wanneer de app gebruikt wordt of wanneer je de website bezoekt.

Wij verzamelen informatie over je computer met inbegrip van (indien beschikbaar) je IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die je of enig ander persoon niet identificeren.
Zoals de meeste websites en toepassingen, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites en toepassingen naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Recht van inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van de verwerking en bezwaar.
Je hebt een aantal wettelijke rechten. Dat zijn het recht van inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van de verwerking en het recht van bezwaar. Hieronder lichten wij die rechten toe en leggen wij uit hoe je die rechten kunt uitoefenen.


Rechten
(i) Recht van inzage
Op je verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of en zo ja welke persoonsgegevens wij van je verwerken;

(ii) Verbetering of aanvulling
Als je inzage in het verwerken van je persoonsgegevens hebt ontvangen kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij zullen onze reactie motiveren. Als wij tot verbetering overgaan dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring.

(iii) Gegevenswissing
Je kunt ons verzoeken om persoonsgegevens in onze systemen te wissen.

(iv) Beperking van de verwerking
Als je een onjuistheid of onvolledigheid in je persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zolang wij je verzoek in behandeling hebben. Je mag ons ook om verwijdering van je gegevens vragen als je van mening bent dat wij je gegevens onrechtmatig verwerken of niet meer nodig hebben of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van je beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
 

Bezwaar
Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Uitoefening van recht
Wil je van een of meer opgesomde rechten bij Risikoloos gebruikmaken, dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken. Risikoloos zal binnen vier weken op je verzoek beslissen, tenzij wij je berichten dat we meer tijd nodig hebben. Worden je persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, dan heb je het recht om je toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van je toestemming laat eerdere verwerking op basis daarvan onverlet.

Klachten
Heb je een klacht over het gebruik van persoonsgegevens dan kun je deze bij Risikoloos indienen. Tevens wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van je klacht.

Inlichtingen/klachten?
Heb je een vraag stuur dan een e-mail naar Risikoloos (info@Risikoloos.nl).   
 

Opslag en beveiliging van gegevens
Risikoloos slaat je persoonlijke gegevens en gegevensbestanden op de servers van Risikoloos en op de servers van bedrijven die wij hiervoor inschakelen. Deze bedrijven hebben passende, technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van deze gegevens op zowel op administratief-, technisch- en fysiek niveau. De data staat opgeslagen binnen de EU en valt daarom binnen de wet- en regelgeving van de EU. 

Wijzigingen op de privacy verklaring
Risikoloos behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Overig
Het is niet toegestaan om illegale content op Risikoloos te plaatsen. Daarmee bedoelen we materialen die inbreuk maken op de intellectueel eigendomsrechten van derden, of content die in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden. Ook is het niet toegestaan om een account van Risikoloos aan te maken met als doel om Risikoloos geheel of gedeeltelijk na te bouwen. Je staat ervoor in dat je bevoegd bent om namens het bedrijf aangifte(s) te doen.

Als je in strijd met de regels uit deze voorwaarden handelt en we worden door derden hiervoor aansprakelijk gesteld voor ontstane schade, dan vrijwaar je ons hiervoor. Daarnaast kunnen we je account bij overtreding per direct opheffen. We zijn niet aansprakelijk voor het verlies van data, of andere gegevens als je hierdoor geen toegang meer hebt tot die gegevens of gegevens door ons permanent verwijderd zijn.
 
We raden je aan om op tijd te verlonen in Risikoloos, zodat je tijdig loonaangifte of andere aangiftes kunt doen bij de Belastingdienst of een pensioenfonds. Voor de aangiftes maken we mogelijk koppelingen via externe API’s. We hebben geen controle over deze API’s en bij een storing kan het gebeuren dat de aangifte niet op tijd binnen is. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele boetes hiervoor. Je moet altijd zelf controleren of de aangifte op tijd binnen is gekomen.
 
bottom of page